Välkommen till emigent!

Jag erbjuder konsulttjänster inom beslutsstöd och affärssystem. Mina expertområden är

  • Utveckling av rapporter i SQL Server Reporting Services (SSRS)
  • Uppsättning av Data Warehouses i SQL Server, utveckling av dataladdningspaket i SQL Server Integration Services (SSIS)
  • Utveckling av analysverktyg i Power BI
  • Implementation av rapport- och budgeteringslösningar med BI360
  • Import/export/uppdatering av data i Microsoft Dynamics AX
  • Ekonomi- och projekt-modulerna i Microsoft Dynamics AX
  • Utbildning och utveckling i Excel