Excel-inspiration!

Microsoft Excel är ett av affärsvärldens mest använda program och de allra flesta använder det i någon utsträckning i sitt arbete. Många använder Excel i olika processer och till många arbetsuppgifter, men få har fått någon utbildning i det utan är självlärda.

Detta seminarium vill inspirera dig att utnyttja den potential som finns i Excel och motivera dig att fortsätta utvecklas och ta ditt användande till nästa nivå för att öka din produktivitet och arbetsglädje.

Innehåll:

  • Smarta sätt att jobba med data
  • Layoutidéer
  • Användbara formler
  • Produktivitetstips

Längd: 1 timme

Kontakt:    Marcus Langell
0766-45 34 27
marcus@emigent.se

Power BI på Apple Watch

Har jobbat med Power BI mot service management-verktyget Cherwell för att möjliggöra analys av supportärenden bl a.
Testade Power BI-appen i Apple Watch för att visa KPIer från dashboards. Blev ganska snyggt. Grafen visar hur antalet öppna ärenden förändrats över tiden. Målvärdet är satt till 25 och eftersom nuvarande backlog ligger på 33 ärenden visas KPIn och grafen i rött.