Tidval – Power Query

En tabell med olika perioder är smidigt att ha som grund för snabbval i sin rapport, exempelvis YTD, Föregående månad, R12 etc. Nedan är ett exempel på ett sådant skript. Koppla ihop denna tabell med tidsdimensionen och sätt dubbelriktad filtrering i datamodellen.

let
 
StartCD = Date.From(DateTime.LocalNow()),
EndCD = Date.From(DateTime.LocalNow()),
DaysCD = Duration.Days(Duration.From(EndCD-StartCD))+1,
TextCD = "Idag",

StartCM = Date.StartOfMonth(Date.From(DateTime.LocalNow())),
EndCM = Date.EndOfMonth(Date.From(DateTime.LocalNow())),
DaysCM = Duration.Days(Duration.From(EndCM-StartCM))+1,
TextCM = "Innevarande månad",
 
StartLM = Date.StartOfMonth(Date.AddMonths(Date.From(DateTime.LocalNow()),-1)),
EndLM = Date.EndOfMonth(Date.AddMonths(Date.From(DateTime.LocalNow()),-1)),
DaysLM = Duration.Days(Duration.From(EndLM-StartLM))+1,
TextLM = "Föregående månad",
 
StartCW = Date.StartOfWeek(Date.From(DateTime.LocalNow()),1),
EndCW = Date.EndOfWeek(Date.From(DateTime.LocalNow()),1),
DaysCW = 7,
TextCW = "Innevarande vecka",
 
StartLW = Date.StartOfWeek(Date.AddDays(Date.From(DateTime.LocalNow()),-7),1),
EnLCW = Date.EndOfWeek(Date.AddDays(Date.From(DateTime.LocalNow()),-7),1),
DaysLW = 7,
TextLW = "Föregående vecka",
 
StartCY = Date.StartOfYear(Date.From(DateTime.LocalNow())),
EndCY = Date.EndOfYear(Date.From(DateTime.LocalNow())),
DaysCY = Duration.Days(Duration.From(EndCY-StartCY))+1,
TextCY = "Innevarande år",
 
StartLY = Date.StartOfYear(Date.AddYears(Date.From(DateTime.LocalNow()),-1)),
EndLY = Date.EndOfYear(Date.AddYears(Date.From(DateTime.LocalNow()),-1)),
DaysLY = Duration.Days(Duration.From(EndLY-StartLY))+1,
TextLY = "Föregående år",
 
StartR12 = Date.StartOfMonth(Date.AddMonths(Date.From(DateTime.LocalNow()),-12)),
EndR12 = Date.EndOfMonth(Date.AddMonths(Date.From(DateTime.LocalNow()),-1)),
DaysR12 = Duration.Days(Duration.From(EndR12-StartR12))+1,
TextR12 = "R12",
 
StartR3 = Date.StartOfMonth(Date.AddMonths(Date.From(DateTime.LocalNow()),-3)),
EndR3 = Date.EndOfMonth(Date.AddMonths(Date.From(DateTime.LocalNow()),-1)),
DaysR3 = Duration.Days(Duration.From(EndR3-StartR3))+1,
TextR3 = "R3",
 
StartCMLY = Date.StartOfMonth(Date.AddMonths(Date.From(DateTime.LocalNow()),-12)),
EndCMLY = Date.EndOfMonth(Date.AddMonths(Date.From(DateTime.LocalNow()),-12)),
DaysCMLY = Duration.Days(Duration.From(EndCMLY-StartCMLY))+1,
TextCMLY = "Innevarande månad föregående år",
 
StartYTD = Date.StartOfYear(Date.From(DateTime.LocalNow())),
EndYTD = Date.From(DateTime.LocalNow()),
DaysYTD = Duration.Days(Duration.From(EndYTD-StartYTD))+1,
TextYTD = "YTD",

StartMTD = Date.StartOfMonth(Date.From(DateTime.LocalNow())),
EndMTD = Date.From(DateTime.LocalNow()),
DaysMTD = Duration.Days(Duration.From(EndMTD-StartMTD))+1,
TextMTD = "MTD",
 
StartYTDLY = Date.StartOfYear(Date.AddYears(Date.From(DateTime.LocalNow()),-1)),
EndYTDLY = Date.AddMonths(Date.From(DateTime.LocalNow()),-12),
DaysYTDLY = Duration.Days(Duration.From(EndYTDLY-StartYTDLY))+1,
TextYTDLY = "YTD föregående år",

StartROY = Date.StartOfMonth(Date.From(DateTime.LocalNow())),
EndROY = Date.EndOfYear(Date.From(DateTime.LocalNow())),
DaysROY = Duration.Days(Duration.From(EndROY-StartROY))+1,
TextROY = "Resten av året",

SourceCD=List.Dates(StartCD,DaysCD,#duration(1,0,0,0)),
CurrentDay= Table.FromList(SourceCD,Splitter.SplitByNothing(),{"Date"}),
ChangeTypeCD = Table.TransformColumnTypes(CurrentDay,{{"Date", type date}}),
PeriodCD= Table.AddColumn(ChangeTypeCD ,"Period",each TextCD,type text),

 
SourceCM=List.Dates(StartCM,DaysCM,#duration(1,0,0,0)),
CurrentMonth= Table.FromList(SourceCM,Splitter.SplitByNothing(),{"Date"}),
ChangeTypeCM = Table.TransformColumnTypes(CurrentMonth,{{"Date", type date}}),
PeriodCM= Table.AddColumn(ChangeTypeCM ,"Period",each TextCM,type text),
 
SourceLM = List.Dates(StartLM,DaysLM,#duration(1,0,0,0)),
LastMonth= Table.FromList(SourceLM,Splitter.SplitByNothing(),{"Date"}),
ChangeTypeLM = Table.TransformColumnTypes(LastMonth,{{"Date", type date}}),
PeriodLM= Table.AddColumn(ChangeTypeLM ,"Period",each TextLM,type text),
 
SourceCW = List.Dates(StartCW,DaysCW,#duration(1,0,0,0)),
CurrentWeek= Table.FromList(SourceCW,Splitter.SplitByNothing(),{"Date"}),
ChangeTypeCW = Table.TransformColumnTypes(CurrentWeek,{{"Date", type date}}),
PeriodCW= Table.AddColumn(ChangeTypeCW ,"Period",each TextCW,type text),
 
SourceLW = List.Dates(StartLW,DaysLW,#duration(1,0,0,0)),
LastWeek= Table.FromList(SourceLW,Splitter.SplitByNothing(),{"Date"}),
ChangeTypeLW = Table.TransformColumnTypes(LastWeek,{{"Date", type date}}),
PeriodLW= Table.AddColumn(ChangeTypeLW ,"Period",each TextLW,type text),
 
SourceCY = List.Dates(StartCY,DaysCY,#duration(1,0,0,0)),
CurrentYear = Table.FromList(SourceCY,Splitter.SplitByNothing(),{"Date"}),
ChangeTypeCY = Table.TransformColumnTypes(CurrentYear,{{"Date", type date}}),
PeriodCY = Table.AddColumn(ChangeTypeCY ,"Period",each TextCY,type text),
 
SourceLY = List.Dates(StartLY,DaysLY,#duration(1,0,0,0)),
LastYear= Table.FromList(SourceLY,Splitter.SplitByNothing(),{"Date"}),
ChangeTypeLY = Table.TransformColumnTypes(LastYear,{{"Date", type date}}),
PeriodLY= Table.AddColumn(ChangeTypeLY ,"Period",each TextLY,type text),
 
SourceR12 = List.Dates(StartR12,DaysR12,#duration(1,0,0,0)),
R12= Table.FromList(SourceR12,Splitter.SplitByNothing(),{"Date"}),
ChangeTypeR12 = Table.TransformColumnTypes(R12,{{"Date", type date}}),
PeriodR12= Table.AddColumn(ChangeTypeR12 ,"Period",each TextR12,type text),
 
 
SourceR3 = List.Dates(StartR3,DaysR3,#duration(1,0,0,0)),
R3= Table.FromList(SourceR3,Splitter.SplitByNothing(),{"Date"}),
ChangeTypeR3 = Table.TransformColumnTypes(R3,{{"Date", type date}}),
PeriodR3= Table.AddColumn(ChangeTypeR3 ,"Period",each TextR3,type text),
 
SourceCMLY=List.Dates(StartCMLY,DaysCMLY,#duration(1,0,0,0)),
CurrentMonthLastYear= Table.FromList(SourceCMLY,Splitter.SplitByNothing(),{"Date"}),
ChangeTypeCMLY = Table.TransformColumnTypes(CurrentMonthLastYear,{{"Date", type date}}),
PeriodCMLY= Table.AddColumn(ChangeTypeCMLY ,"Period",each TextCMLY,type text),
 
 
SourceYTD=List.Dates(StartYTD,DaysYTD,#duration(1,0,0,0)),
YearToDate= Table.FromList(SourceYTD,Splitter.SplitByNothing(),{"Date"}),
ChangeTypeYTD = Table.TransformColumnTypes(YearToDate,{{"Date", type date}}),
PeriodYTD= Table.AddColumn(ChangeTypeYTD ,"Period",each TextYTD,type text),

SourceMTD=List.Dates(StartMTD,DaysMTD,#duration(1,0,0,0)),
MonthToDate= Table.FromList(SourceMTD,Splitter.SplitByNothing(),{"Date"}),
ChangeTypeMTD = Table.TransformColumnTypes(MonthToDate,{{"Date", type date}}),
PeriodMTD= Table.AddColumn(ChangeTypeMTD ,"Period",each TextMTD,type text),
 
SourceYTDLY=List.Dates(StartYTDLY,DaysYTDLY,#duration(1,0,0,0)),
YearToDateLastYear= Table.FromList(SourceYTDLY,Splitter.SplitByNothing(),{"Date"}),
ChangeTypeYTDLY = Table.TransformColumnTypes(YearToDateLastYear,{{"Date", type date}}),
PeriodYTDLY= Table.AddColumn(ChangeTypeYTDLY ,"Period",each TextYTDLY,type text),
 
SourceROY=List.Dates(StartROY,DaysROY,#duration(1,0,0,0)),
RestOfYear= Table.FromList(SourceROY,Splitter.SplitByNothing(),{"Date"}),
ChangeTypeROY = Table.TransformColumnTypes(RestOfYear,{{"Date", type date}}),
PeriodROY= Table.AddColumn(ChangeTypeROY ,"Period",each TextROY,type text), 
 
Period=Table.Combine(
{
PeriodCD,
PeriodLM, 
PeriodCM,
PeriodCW,
PeriodLW,
PeriodCY,
PeriodLY,
PeriodR12,
PeriodR3,
PeriodCMLY,
PeriodYTD,
PeriodMTD,
PeriodYTDLY,
PeriodROY}),
  #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(Period,{{"Period", "Val"}, {"Date", "Datum"}})
in
  #"Renamed Columns"

Tidsdimension – Power Query

Något man alltid måste ha när man skapar en Power BI-rapport är en tidsdimension. Antingen skapar man den i DAX, importerar den från en datakälla eller, som jag oftast brukar göra, skapar den med ett Power Query-skript. Nedan är ett exempel på hur ett sådant skript kan se ut.

let
  StartDate = Date.StartOfYear(Date.AddYears(Date.From(DateTime.LocalNow()),-2)),
  EndDate = Date.EndOfMonth(Date.AddYears(Date.From(DateTime.LocalNow()),0)),
  Days = Duration.Days(EndDate - StartDate)+1,

  Source= List.Dates(StartDate, Days, #duration(1,0,0,0)),

  Tid= Table.FromList(Source, Splitter.SplitByNothing(), {"Datum"}, null, ExtraValues.Error),
  #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Tid,{{"Datum", type date}}),

  År= Table.AddColumn(#"Changed Type", "År", each Date.Year([Datum])),
  Kvartal= Table.AddColumn(År, "Kvartal", each "Q" & Number.ToText(Date.QuarterOfYear([Datum]))),
  Vecka= Table.AddColumn(Kvartal, "Vecka", each Date.WeekOfYear([Datum])),
  Månad= Table.AddColumn(Vecka, "Månad", each Date.Month([Datum])),
  #"Changed Type1" = Table.TransformColumnTypes(Månad,{{"Månad", Int64.Type}, {"Vecka", Int64.Type}}),
  #"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Changed Type1", "År-månad", each Number.ToText([År]) & "-" &Number.ToText([Månad],"00")),
  #"Added Custom1" = Table.AddColumn(#"Added Custom", "År-vecka", each Text.From([År]) & "-" & Text.End(Text.From([Vecka]+100),2))
in
  #"Added Custom1"

Excel-inspiration!

Microsoft Excel är ett av affärsvärldens mest använda program och de allra flesta använder det i någon utsträckning i sitt arbete. Många använder Excel i olika processer och till många arbetsuppgifter, men få har fått någon utbildning i det utan är självlärda.

Detta seminarium vill inspirera dig att utnyttja den potential som finns i Excel och motivera dig att fortsätta utvecklas och ta ditt användande till nästa nivå för att öka din produktivitet och arbetsglädje.

Innehåll:

 • Smarta sätt att jobba med data
 • Layoutidéer
 • Användbara formler
 • Produktivitetstips

Längd: 1 timme

Kontakt:    Marcus Langell
0766-45 34 27
marcus@emigent.se

Power BI på Apple Watch

Har jobbat med Power BI mot service management-verktyget Cherwell för att möjliggöra analys av supportärenden bl a.
Testade Power BI-appen i Apple Watch för att visa KPIer från dashboards. Blev ganska snyggt. Grafen visar hur antalet öppna ärenden förändrats över tiden. Målvärdet är satt till 25 och eftersom nuvarande backlog ligger på 33 ärenden visas KPIn och grafen i rött.