Power BI på Apple Watch

Har jobbat med Power BI mot service management-verktyget Cherwell för att möjliggöra analys av supportärenden bl a.
Testade Power BI-appen i Apple Watch för att visa KPIer från dashboards. Blev ganska snyggt. Grafen visar hur antalet öppna ärenden förändrats över tiden. Målvärdet är satt till 25 och eftersom nuvarande backlog ligger på 33 ärenden visas KPIn och grafen i rött.